top of page
Image by Patrick Tomasso

YKS’NİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ: TÜRKÇE

 

YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de ve hatta AYT’de karşımıza çıkan Türkçe, hiç şüphesiz bize puan kazandıran en önemli derslerden biri.

Bildiğiniz üzere Türkçe, anlam bilgisi ve dil bilgisi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Anlam bilgisi; sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam konularından meydana geliyor ve TYT Türkçe’nin neredeyse yüzde 80’ini oluşturuyor. Ne var ki sınavda bu kadar çok soruya sahip olan bu konu, teoriden ziyade pratiğe dayanıyor ve öğrenci her gün belli miktarda anlam bilgisi sorusu çözmezse teorik bilgisi maalesef ki yetmiyor.

Dil bilgisi ise daha fazla bir konu sayısına sahip olmakla birlikte TYT Türkçe’nin yalnızca yüzde 20’sini oluşturuyor. Bu aşamada öğrenciye gerekli olan teorik bilginin yanında sınavda çıkması gereken muhtemel konu ve soru kalıplarını öğrenciye aşılamak gerekiyor. Çünkü her sene, her konudan soru gelmiyor ve bu sebeple konu sayısı fazla olan bu alanda nokta atışı yapmak gerekiyor.

Biz bu aşamada öğrenciye “Anlam bilgisi soruları nasıl çözülür?”, “Hangi noktalara dikkat etmek gerekir?”, “Hangi soru kalıbında neyi aramalıyız?” sorularının cevabını veriyoruz. Bununla birlikte anlam bilgisi soruları yoruma dayalı olduğu için ucu açıktır ve hata yapma payı her zaman vardır. Bu sebeple biz; kesin kuralları olan, yoruma kapalı ve bilgiye dayalı dil bilgisi konularını en iyi şekilde öğrenciye vererek TYT Türkçe’nin yüzde 20’lik soru kısmını full çıkartmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de ezberci sisteme dayanmıyoruz ve öğrenciye konunun mantığını kavratarak öğrencinin konuyu “öğrenmesini” sağlıyoruz.

AYT’DE EDEBİYAT

 

Edebiyat, birçok eşit ağırlık ve sözel öğrencisi için korkutucu ve baştan aşağı ezber bir derstir. Hedeflerimizin en başında bu algıyı kırmak yatıyor. Edebiyat, sanılanın aksine sadece yazar-eser noktasında ezber bir derstir. Bunun dışında hiçbir konusu, hiçbir başlığı ezbere dayanmaz. Konular birbirinin devamı niteliğinde, tamamlayıcı konulardır ve bir konu öğrenildiğinde diğer konunun alt yapısı zaten hazır olmuş olur.

Bizim buradaki en temel amacımız edebiyatı tarihle ilişkilendirerek, “Tarihte ne olmuş da bu durum, edebiyata bu şekilde yansımış?” sorusunu sorarak öğrenciye öğretmektir. Bu sayede öğrenci; edebiyatı ezberlemeden, tarihî akışı bildiği için mantık kurarak öğrenir. Ayrıca konular birbirini tamamladığından bir konuyu bilmek başka bir konunun da belli bölümünü bilmek demektir. Yani yine sanılanın aksine çok şey ezberlemek değil, belli birkaç şeyi öğrenmek edebiyatta yüksek net çıkarmak için yeterlidir.

Biz, size edebiyatı ezberletmeden öğretmeye hazırız. Siz ezberlemeden öğrenmeye hazır mısınız?

bottom of page