top of page
Öğretmen ve öğrenci

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTİMİ NEDİR VE NEYİ AMAÇLAR?

           P4C olarak özellikle son yıllarda ülkemizde yaygınlaşmış olan bu program 4-13 yaş grubu arasındaki çocuklarımıza eleştirel bakış açısı, problem çözme donanımı, sağlıklı iletişim kurma ve karar verebilme yetkinliği kazandırmayı ilke edinmiştir. İsmini bu dört ilkeden alan eğitimde çocuklarımıza bir felsefe öğretmekten ziyade gündelik ya da akademik hayatımızda karşılaştığımız durumlar neticesinde derin düşünebilme, kavramların hakiki anlamlarını irdeleme ve çözüm üretebilmeye yönelik bir eğitim sunulmaktadır.

          Küçük yaşta yaşama ve dünyaya karşı merak ve şaşkınlık duygusu ile dolu olan çocuklarımızın bu yönde eğitilmesi, onların yaşamlarının ilerleyen süreçlerinde daha ne yaptığını bilen, ayakları üzerinde duran ve toplumun hasta kısmından kendisini soyutlayarak akademik başarısı yüksek bireyler haline gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca tabular, önyargılar ve toplumsal etiketler karşısında durmaları gereken noktayı kendileri belirleyebilecek sorgulama kabiliyetine sahip olacaklardır.

         Hayret duygusu ve merak ile birlikte çocuklarımızda bulunan cesarette bu eğitim süresinde yanımıza aldıklarımız arasındadır. Cesur sorular sormayı öğrenen çocuklarımız, kavramların hakiki anlamlarını belirledikten sonra kavramlar ve konular arası sağlıklı  bağıntılar kurabilir, oluşmuşsa soruna yönelik problem çözme becerisi geliştirebilirler.

         Bu eğitim çocuklarınızın benlik algısının gelişmesine ve sınırlarının oluşmasına katkıda bulanacaktır.

 

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTİMİNDE İÇERİK

          Eğitim içeriğimiz; ''düşünme eğitimi'', ''değerler eğitimi'', ''insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi'' eğitimini kapsamaktadır.

  1. Felsefe Disiplini

  2. Eğitim Felsefesi

  3. Dil Felsefesi

  4. Teknoloji Felsefesi

  5. Zihin Felsefesi

  6. Hukuk Felsefesi

  7. Sosyal Felsefe

  8. Beden Felsefesi

  9. Spor Felsefesi  

bottom of page